نقد نظریه کانت در مورد جوهریت نفس
37 بازدید
محل نشر: اندیشه های فلسفی » زمستان 1383 - شماره 1 » (16 صفحه - از 137 تا 152)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده چرا فلسفه کانت این مقدار دارای اهمیت است؟برای تکامل فلسفه، اعم از اسلامی و غربی، باز بودن درهای آن به روی افکار بشر، یک عمل ضروری است.نفی فلسفه غرب به همان اندازه دور از صواب است که قبول مطلق آن.در این‏جا آنچه مهم است برخورد حقیقت‏جویانه و نقادانه است. در این مقاله«پارالوژیسم»از نظر لغت و اصطلاح داده شده است. بنابراین بظر کانت، جوهر فقط در ایده وجود دارد نه در واقعیت. کانت اشاره می‏کند که جوهر را نمی‏توان بر نفس انسان اطلاق کرد. چندین نکته درباره انتقاد از نظریه کانت در مورد اطلاق جوهر بر نفس انسان یادشده که برخی از آن‏ها این است که مثلا مفهوم جوهر و عرض، از مقولات ثانیه فلسفی است نه از قبیل معقولات اولی؛یا (*)تاریخ دریافت:15/4/83؛تاریخ پذیرش:27/7/83