نگاهی دیگر به مفهوم علت غایی از منظر بوعلی و ملاصدرا با توجه به افعال اختیاری
41 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی ـ پژوهشی فلسفه دین پردیس قم، سال ششم ، شماره سوم پاییز 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی