انسان کامل از منظر دو حکیم (افلاطون و فارابی) با رویکردی به مدینه فاضله آنها
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم
نام استاد/نام دانشجو : خداداد سالاری