نقد و بررسی شر از دیدگاه افلاطون
38 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : خانم معصومه طاهری